محمد کشاورز

دست‌خط محمد کشاورز

آثار محمد کشاورز عبارتند از:

  • مجموعه داستان روباه شنی نشر چشمه

  • مجموعه داستان پایکوبی نشر چشمه

  • بلبل حلبی نشر چشمه

محمد کشاورز برای نگارش داستان شهود از کتاب پایکوبی، برنده جایزه ادبی گردون شد. دومین مجموعه او بلبل حلبی در سال 1384 جایزه ادبی اصفهان، جایزه فرهنگ پارس و جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی را در بخش داستان کوتاه از آن خود کرد. مجموعه داستان روباه شنی را در سال 1395 نگارش کرد که در سی و چهارمین  دوره جایزه کتاب ایران به عنوان کتاب سال ایران برگزیده شد.