در این بخش می‌توانید کمی بیشتر با نویسندگان معرفی شده آشنا شوید. 

رادیو نبشته سعی دارد آرشیوی از شرح حال، عکس‌ها، دست‌خط و خلاصه‌ی فعالیت های نویسندگان معرفی شده گردآوری کند.

محمدرضا مرعشی پور
زکریا هاشمی
اکرم پدرام نیا
بهناز علیپور گسکری
محمد کشاورز
یارعلی پورمقدم
پیمان اسماعیلی
شهرنوش پارسی پور
Show More