• رادیو نبشته

اپیزود ۲ - رضا دانشور


در بخش اول اپیزود، گفتگوی آرش دبستانی و علی مسعودی نیا را میشنویم در ارتباط با زندگی و آثار زنده یاد رضا دانشور و بررسی و تحلیل مجموعه داستان هی هی جبلی قم قم. مسعودی نیا دانشور را نویسنده ای ضد جریان میداند که دنباله رو جریان غالب داستان نویسی دوران معاصر خود نبوده . او در ادامه دانشور را نویسنده ای تجربه گرا معرفی میکند و تکنیکهای مورد استفاده دانشور برای فراروی از واقعیت را عنصر زمان( دگردیسی تاریخی) و فضا و المانهای عینی مکتب سورئالیسم و اکسپرسیونیسم میداند. در میانه گفتگوی آرش و علی بخشهایی از داستانهای هی هی جبلی قم قم و آنچه فردا بینی و پس فردا بینی و پسان فردا را میشنویم با صدای گلبو.

آثاررضا دانشور شامل رمان و مجموعه داستان و نمایشنامه است که عبارتند از:

رمان:عاشورا عاشورا، کپرنشین‌ها، نماز میت، خسرو خوبان مجموعه داستان ها: هی‌هی جبلی قم‌قم ، شش داستان لوح، محبوبه و آل نمایش‌نامه ها: کجای سال دو هزار منتظرت باشم، خورشید روی یخ، شهر لوط، مسافر هیچ کجا (۱۳۸۵)

در بخش قلم نو داستان غذا حاضر است را میشنویم با صدای نویسنده اثر خانم آفرین صفرپور

موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:

Intro - Mahya Hamedi

Veine, Troisiéme mouvement | وَرید، حرکت سوّم - Behrang Baghaie

Behrang Baghaie - تافته | Filé

لینک اپیزود: اپیزود دوم

رضا دانشور


برای خواندن بیوگرافی و دیدن دست‌خط این نویسنده به صفحه‌ی رضا دانشور در آرشیو نویسندگان بروید.