• رادیو نبشته

اپیزود ۱۰ - بیژن بیجاری

در بخش نخست این اپیزود،آرش دبستانی با بیژن بیجاری نویسنده معاصر به گفتگو می نشیند. آقای بیجاری در این گپ و گفت صمیمانه از دوران کودکی و مدرسه و جوانی خود می گوید. سپس در ارتباط با جلسات عصر پنجشنبه و و یاران همراه سخن میگوید. در ادامه صحبت بیجاری می گوید که نوشتن برای من به تعویق انداختن مرگ است.

آثار بیژن بیجاری:

عرصه‌های کسالت (مجموعه‌ی پنج قصّه‌ی کوتاه). انتشارات نیلوفر، تهران: دی ماه۱۳۶۹، ۱۲۴ صفحه

پرگار (مجموعه‌ی هفت قصّه‌ی کوتاه). نشر مرکز، تهران: ۱۳۷۴، ۹۴

تماشای یک رؤیای تباه شده (رمان). نشر مرکز، تهران: ۱۳۷۷. ۱۹۷ صفحه.

باغ سُرخ (رمان). نشر مرکز، تهران: ۱۳۷۷. ۱۰۱ صفحه.

قصّه‌های مکرّر (مجموعه‌ی شش قصّه‌ی کوتاه). نشر مرکز، تهران: ۱۳۸۰. ۶۰ صفحه.

خانه‌ی آخر (مجموعه‌ی پنج قصّه‌ی کوتاه). نشر باران، سوئد: ۱۳۸۷ (۲۰۰۹). ۸۶ صفحه.

در میانه صحبتهای آرش و بیژن بیجاری کیهان خانجانی در مورد ویژگیهای داستانهای این نویسنده صحبت میکند. از جمله: زبان، نحو و چینش کلمات، لحن پشت اثر، ریتم و انتخاب زاویه دیدهای مختلف و تکنیک جریان سیال ذهن.

در این اپیزود شما داستان شام آخر از مجموعه قصه های مکرر از بیژن بیجاری را میشنوید با صدای خود ایشان.

و در بخش قلم نو کیهان خانجانی داستانی از خود با نام روشنای یلداشبان را برای ما می خواند.

.

موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:

Intro - Mahya Hamedi

Veine, Troisiéme mouvement | وَرید، حرکت سوّم - Behrang Baghaie

قطعه هایی از جلال الدین تاج اصفهانی و جلیل شهناز

لینک اپیزود: اپیزود دهم

بیژن بیجاری متولد ۱۳۳۰ اصفهان

خلاصه ای از فعالیت ها:‌

آثار :

● عرصه‌های کسالت (مجموعه‌ی پنج قصّه‌ی کوتاه). انتشارات نیلوفر، تهران

● پرگار (مجموعه‌ی هفت قصّه‌ی کوتاه). نشر مرکز، تهران

● تماشای یک رؤیای تباه شده (رمان). نشر مرکز، تهران: ۱۳۷۷

● باغ سُرخ (رمان). نشر مرکز، تهران

● قصّه‌های مکرّر (مجموعه‌ی شش قصّه‌ی کوتاه). نشر مرکز، تهران

● خانه‌ی آخر (مجموعه‌ی پنج قصّه‌ی کوتاه). نشر باران، سوئد: ۱۳۸۷

برای خواندن بیوگرافی و دیدن دست‌خط این نویسنده به صفحه‌ی بیژن بیجاری در آرشیو نویسندگان بروید.