• رادیو نبشته

اپیزود ۱۶- ابوتراب خسروی


در بخش اول این اپیزود گفتگوی آرش دبستانی را می شنویم با ابوتراب خسروی نویسنده و هنرمند معاصر.

آقای خسروی از دوره کودکی وکتابخانه و زمینه های مطالعاتی پدر خود می گوید. در ادامه از دوران دبیرستان و آشنایی اش با هوشنگ گلشیری سخن به میان می آید. سپس درپاسخ به سوالات آرش در مورد بستر تاریخی داستانهایش صحبت می کند. و در نهایت در مورد مسائل مختلفی مثل مشکلات نش


ر کتاب در ایران و افقهای پیش روی ادبیات داستانی در کشور به گفتگو می نشینند.

آثار ابوتراب خسروی عبارتند از:

مجموعه داستان هاویه، دیوان سومنات 1377، رمان اسفار کاتبان1379، رود راوی 1382، مجموعه داستان ویران 1388، حاشیه ای بر مبانی داستان 1388، رمان ملکان عذاب 1392، آواز پر جبرئیل 1393

برخی جوایز و افتخارات:

برنده جایزه مهرگان ادب، برای رمان اسفار کاتبان

برنده چهارمین دوره جایزه هوشنگ کلشیری برای رمان رود راوی

برنده یازدهمین دوره جایزه هوشنگ گلشیری برای مجموعه داستان کتاب ویران

برنده هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد برای رمان ملکان عذاب

کیهان خانجانی کارشناس برنامه در ارتباط با آثار ابوتراب خسروی به صحبت می نشیند. او میگوید که از داستانهای ابوتراب می توان هم خوانش مدرن داشت هم خوانش پست مدرن.

و در بخش قلم نو هلیا هیئت داستانی از خود را برای ما می خواند.

موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:

Intro - Mahya Hamedi

| وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie

نینوا - حسین علیزاده

قطعاتی از جلیل شهناز