• رادیو نبشته

اپیزود ۲۰- بهناز علیپور گسکری


در بخش اول این اپیزود مصاحبه آرش دبستانی را میشنویم با خانم بهناز علیپور گسکری نویسنده و منتقد ادبی و پژوهشگرایرانی.

خانم علیپور از دوران کودکی و خاطراتش از زندگی رنگارنگ گیلان میگوید و در ادامه از تجربیاتش از کار در بیمارستان صحبت میکند و در نهایت به دوران تحصیل و اساتید و آثارش میپردازد.

آثار خانم گسکری عبارتند از:

مجموعه داستان بگذریم. نشر چشمه

بماند. نشر چشمه

حافظه پروانه ای. نشر چشمه

در سکوت یک شهر

جا ماندیم. نشر چشمه

راز کیمیا و افسانه مهر و ماه. نشر ویدا

هشت بهشت. نشر پارسهزن در رمان فارسی از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

معرفی و بررسی آثار داستانی و نمایشی از 1300 تا 131

در بخش دوم پای صحبتهای آقای کیهان خانجانی در مورد آثار خانم علیپور می نشینیم.

و در نهایت در بخش قلم نو داستان سایه های باد را با صدای ژوان ناهید میشنویم.
بهناز علیپور گسکری


برای خواندن بیوگرافی و دیدن دست‌خط این نویسنده به صفحه‌ی بهناز علیپور گسکری در آرشیو نویسندگان بروید.