• رادیو نبشته

اپیزود ۶ - هرمز شهدادی


در بخش اول اپیزود گفتگوی آرش دبستانی را میشنویم با کارشناس برنامه علی مسعودی نیا در مورد آثار هرمز شهدادی. در ادامه گفتگو به بررسی رمان شب هول میپردازند. آرش عنوان می کند که این داستان یک وضعیت تاریخی دارد و یک وضعیت معاصر، و از علی میخواهد که از این زاویه به داستان بپردازد.

علی مسعودی نیا رمان شب هول را جزء رمانهای سوبژکتیو می داند که بن مایه های ادبیات مدرن و پسامدرن ما را می سازد که مشابه آن در دهه های اخیر کمتر دیده شده و در نهایت این رمان را تجربه گرایی رادیکال و جاه طلبانه در حیطه ساختاری میداند.

آثار هرمز شهدادی عبارتند از: مجموعه داستان یک قصه قدمی که شامل هشت داستان کوتاه است و رمان شب هول

همچنین مقالات چندی از جمله: صومعه پارم، خداحافظ رومن گاری، ماجرای یک مسیحی فقیر

در میانه گفتگوی آرش و مسعودی نیا بخشهایی از داستان شب هول را میشنویم با صدای گلبو

در بخش بعدی یعنی قلم نو داستان اسپیرال طلایی را می شنویم با صدای نویسنده اثر خانم پریسا زرین قلم

موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:

Intro - Mahya Hamedi

Veine, Troisiéme mouvement | وَرید، حرکت سوّم - Behrang Baghaie

White Belt - Mahya Hamedi

لینک اپیزود: اپیزود ششم

هرمز شهدادی


برای خواندن بیوگرافی و دیدن دست‌خط این نویسنده به صفحه‌ی هرمز شهدادی در آرشیو نویسندگان بروید.