• رادیو نبشته

اپیزود ۹ - منیرو روانی‌پور


در بخش اول اپیزود گفتگوی آرش دبستانی را میشنویم با خانم منیرو روانی پور. خانم روانی پور از دوران کودکی و زمینه های خانوادگی و فضای زندگی خود در دوران کودکی خود میگوید. درمیانه صحبت یادآور میشود که در ناخودآگاه ماست که بترسیم از عریان نوشتن. می گوید که باید با تفکر خلاق بنویسیم نه باخیالبافی ژدانفی. ایشان درارتباط با روند ادبیات داستانی در سالهای اخیر نظرشان این است که نویسنده هایی که با آنها سر و کار دارد کمتر خودسانسوری میکنند و بازتر و آزادتر مینویسند.

آثار خانم روانی پور شامل داستانهای بلند، مجموعه داستان و کتاب کودکان عبارتند از:

داستانهای بلند: رمان اهل غرق 1368، دل فولاد 1369، کولی کنار آتش 1378

مجموعه داستانها: کنیزو 1367، سنگ های شیطان 1369، سیریا، سیریا 1372، زن فرودگاه فرانکفورت 1380، نازلی 1381

در بخش کودکان: گنجشک و آقای رییس جمهور، ترانه های کودکان

در میانه صحبتِ آرش و منیرو، خانم فرشته احمدی کارشناس برنامه در مورد آثار خانم روانی پور به صحبت مینشیند و نکته مهم نوشته های ایشان را حرکت از اقلیمی نویسی به داستانهای روزآمدتر میداند. در ادامه به مسئله ترجمه در ایران نیزمیپردازند.

در ضمن صحبت بخشهایی از داستان اهل غرق را میشنویم با صدای نویسنده

و درنهایت در بخش قلم نو خانم ژوان ناهید داستان خود با نام سرمنشأ جهان را برایمان میخواند.


موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:


وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie

Sunset - Pezhham Akhavass


لینک اپیزود: اپیزود نهم


منیرو روانی‌پور زاده ۲ مرداد ۱۳۳۱،جفره، بوشهر


خلاصه ای از فعالیت ها:‌

آثار :

۱۳۶۸ - رمان اهل غرق

۱۳۶۹ - دل فولاد

۱۳۷۸ - رمان کولی کنار آتش

۱۳۵۵ - گنجشک و آقای رئیس‌جمهور

۱۳۶۷ - کنیزو

۱۳۶۹ - سنگ‌های شیطان

۱۳۷۲ - مجموعه داستان سیریا، سیریا

۱۳۸۰ - زن فرودگاه فرانکفورت

۱۳۸۱ - مجموعه داستان نازلی

گنجشک و آقای رئیس‌جمهور

ترانه‌های کودکان

برای خواندن بیوگرافی و دیدن دست‌خط این نویسنده به صفحه‌ی منیرو روانی‌پور در آرشیو نویسندگان بروید.